قبل از انتخاب همسر دقت نظر و سخت گیری داشته باشید،

بعد از آن وقتی ازدواج کردید به دید آسان گیری و محبت رفتار کنید.

💗 موضوعاتی هستند که تا وقتی متاهل نشده اید باید مورد توجه قرار دهید:

ارتباط همسرتان با دوستانش مهم است.
روش پوشش همسرتان ممکن است در آینده موجب اختلاف شما باشد.
نوع تعامل های اجتماعی او را به دقت بررسی کنید.

محیط پیرامونی کار و شغل او ، وضعیت تحصیل یا اشتغال او
روش  برخورد  اوبا همکار جنس مخالف در محیط کارش چگونه است؟ این مهم است
خانواده و فرهنگ خانوادگی او را حتما مورد بررسی قرار دهید

و از این قبلی مسائل را قبل از ازدواج باید مورد بررسی قرار بگیرد

مطالب مرتبط

برچسب ها : ،