دانلود سریال زیبای دستمو رها نکن با بارزی آلپ ناوروز alp navruz

سریال دستمو رها نکن با بازی آلپ ناوروز و ابرو آیلا بهترین بازیگران ترکیه می باشد این سریال از شبکه TRT پخش می شود و بسیار سریال جالبی می باشد سریال های رمانتیک ترکیه مخاطبان زیادی در ترکیه و ایران دارند السینا بوز در است سریال نقش دوست دختر آلپ ناوروز را بازی می نماید در ادامه می توانید از لینک های دانلود این سریال استفاده نموده و به صورت رایگان این سریال را دانلود نمایید با ما همراه باشید.

بازیگران سریال دستمو رها نکن Elimi Birakma:

Alina Boz, Alp Navruz, Cemre Gümeli, Batuhan Ekşi, Dolunay Soysert, Seray Gözler Yeniay, Ebru Ayka

خلاصه  داستان سریال دستمو رها نکن Elimi Birakma:

آرزکه بسیار زن ثروتمندی است یک شبه همه ثروتش را از دست می دهد آرز با جنک در یک حادثه که مانند وی همهدارایش را از دست داده است آشنا می شد آرز با محبت هایی که به جنک می نماید همه زخم هایش خوب شده زندگی هر دو تغییر می نماید بعد از مدتی این دو از هم جدا می شوند و …..

دانلود سریال :

.

قسمت ۰۱ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۰۱ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۰۱ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۰۱ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۰۲ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۰۲ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۰۲ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۰۲ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۰۳ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۰۳ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۰۳ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۰۳ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۰۴ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۰۴ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۰۴ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۰۴ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۰۵ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۰۵ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۰۵ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۰۵ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

ترانه قسمت ۰۵ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

ترانه قسمت ۰۵ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۰۶ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۰۶ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۰۶ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۰۶ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۰۷ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۰۷ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۰۷ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۰۷ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۰۸ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۰۸ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۰۸ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۰۸ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۰۹ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۰۹ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۰۹ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۰۹ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۱۰ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۱۰ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۱۰ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۱۰ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۱۱ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۱۱ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۱۱ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۱۱ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۱۲ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۱۲ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۱۲ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۱۲ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۱۳ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۱۳ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۱۳ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۱۳ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۱۴ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۱۴ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۱۴ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۱۴ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۱۵ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۱۵ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۱۵ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۱۵ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۱۶ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۱۶ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۱۶ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۱۶ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۱۷ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۱۷ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۱۷ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۱۷ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۱۸ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۱۸ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۱۸ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۱۸ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۱۹ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۱۹ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۱۹ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۱۹ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

 ترانه پخش شده در قسمت ۱۹  :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۲۰ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۲۰ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۲۰ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۲۰ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۲۱ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۲۱ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۲۱ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۲۱ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۲۲ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۲۲ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۲۲ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۲۲ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۲۳ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۲۳ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۲۳ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۲۳ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۲۴ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۲۴ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۲۴ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۲۴ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۲۵ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۲۵ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۲۵ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۲۵ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۲۶ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۲۶ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۲۶ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۲۶ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۲۷ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۲۷ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۲۷ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۲۷ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۲۸ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۲۸ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۲۸ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۲۸ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۲۹ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۲۹ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۲۹ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۲۹ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۳۰ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۳۰ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۳۰ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۳۰ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۳۱ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۳۱ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۳۱ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۳۱ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۳۲ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۳۲ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۳۲ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۳۲ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۳۳ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۳۳ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۳۳ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۳۳ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۳۴ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۳۴ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۳۴ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۳۴ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۳۵ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۳۵ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۳۵ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۳۵ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۳۶ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۳۶ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۳۶ کیفیت => 480p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

قسمت ۳۶ کیفیت => 720p :  دانلود با لینک مستقیم زیرنویس چسبیده

……………………………………

قسمت ۳۷ کیفیت => ۴۸۰p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

قسمت ۳۷ کیفیت => 720p : دانلود با لینک مستقیم | بـدون زیرنـویس

 

 

مطالب مرتبط