دحوالارض چیست ؟ مراحل گسترده شدن زمین به چه شکل بود ؟

دحوالارض را شاید شما هم این روزها زیاد شنیده باشید .

اما دحوالارض چه روزی است ؟ چه اهمیتی دارد ؟ ما چطور میتونیم از این روز خاص استفاده کنیم ؟

«دحو الارض» مطابق با بیست و پنجم ماه ذی‌القعده، روزی است که خداوند با نظر به کره زمین، به جهان خاکی حیات بخشید، از این روز، بخش‌هایی از کره زمین ـ که سراسر از آب بود ـ شروع به خشک شدن کرد تا کم کم به شکل یک چهارم خشکی‌های امروزی درآمد.

ادامه مطلب در لینک زیر ….

دحوالارض چیست ؟ مراحل گسترده شدن زمین به چه شکل بود ؟