از درد خود بکاهید؛ اما چگونه؟

خیلی از ماها زمان احساس درد زیاد تنفسمان را درون سینه حبس می کنیم و خب البته این فرایند طبیعی عصبی مغز است.

 

با این وجود اگر زمان دردهای مزمن  تنفس عمیق داشته باشید،

این عمل شما موجب ترشح اندورفین بیشتری می شود که در قالب مسکن طبیعی بدن را آرام می کند.

علاوه بر این، نفس عمیق  موجب کم شدن اسیدیته بدن انسان شده و محیط بدن را قلیایی تر می کند.

قلیایی بودن بدن، کاهش و کنترل درد را آسان می کند.

پایان/

مطالب مرتبط