خشم به خودی خود نه بد است نه خوب،چون مانند دیگر غریزه های انسان خدادادی است. اما وقتی که از کنترل خارج ‌می شود، تبدیل به یک مسئله مخرب شده و در کار یا ارتباطات اجتماعی ایجاد بحران می‌کند و به طور کلی بر کیفیت زندگی تاثیر می‌گذارد. پس مهم است که با آن برخورد صحیحی داشته باشیم.برای کنترل عصبانیت  های غیر منطقی خود آماده اید؟ اینجا چند راهکار عملی برای کنترل خشم را با شما مرور می کنیم.

۱ ) پیش از حرف زدن چند ثانیه تامل و فکر کنید!

وقتی خیلی عصبانی هستید به زبان آوردن کلمات یا جمله هایی که بی شک در آینده از آن‌ها پشیمان خواهید شد ،مسئه ای  عادی است. پس حتما پیش از حرف زدن به خود وقت بدهید، افکار خود را گردآوری کنید به دیگران هم همین امکان را بدهید.

۲ ) هنگامی که بر خود مسلط هستید ابراز ناراحتی کنید!

کنترل خشم – زندگی مشترک

به محض این که آرام شدید ، ناراحتی‌ و خواسته‌‌های خود را به وضوح و مستقیما بدون ناراحت کردن دیگر افراد و یا  با سعی در کنترل خشم خود، بروز بدهید.

۳ ) محیط را ترک کنید

بیرون رفتن فقط برای کودکان نیست . در طول روز اوقاتی که عصبانی شده اید از محیط خارج شوید. لحظاتی آرام بودن به شما کمک می‌کند شرایط را بهتر درک کنیدو تصمیم بگیرید، بدون این که از کوره در بروید.

 

۵)سعی کنید به چیزهای خنده دار فکر کنید

هرچه بیشتر به مسئله مورد غضب خود فکر کنید اوضاع حادتر می شود.سعی کنید به خاطرات خنده دار یا مسائلی که می تواند حال شمارا عوض کند فکر کنید. خندیدن به سرعت می تواند اوضاع فکری و واکنش های مغز شمارا تغییر دهد.

مطالب مرتبط