آیین برگزاری سیزده بدر در شهرهای مختلف ایران

سیزده بدر یکی از آیین های نوروزی بشمار می رود و این روز به روز طبیعت نیز معروف می باشد بیشتر افراد با خانواده هایشان در این روز به دل طبیعت رفته و دوست دارند آخرین روز طبیعت را در کنار عزیزانشان خوش باشند بازی های  مختلفی در این روز از زمان های قدیم مرسوم بود که در حال حاضربه فراموشی سپرده شده است این مراسم قدمت چندین ساله دارد در ادامه به بررسی رسم ایرانیان در سیزده بدر یکی از آیین های نوروزی در شهرهای مختلف خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.

ایرانیان روز سیزده را روز فرخنده ای می دانند و در این روز به باغ و صحرا رفته در کنار دوستان به جشن می پردازند.

سبزه گره زدن یکی از رسم های مردم ایران است که اول یک آرزو کرده و سبزه گره می زنند تا سال بعد که سیزده فرا رسد این آرزویشان برآورده شود بیشتر دختران جوان و مجرد در زمان قدیم سبزه را برای ازدواج نمودن گره می زدند.

ایرانیان انواع دانه ها را کاشت و تا سیزده بر سر سفره هفت سین قرار می دادند و روز سیزده این سبزه را با خود به دشت  و صحرا میبردند در روزهای نوروز دوست نداشتند اندوهگین باشند چون تا آخر سال به اندوه می گذشت پس در این روز ها به رقص و شادی می پرداختند.

در حال حاضر این رسم سیزده بدر هنوز همدر تمام شهرهای ایران پابرجا است و بین همه اقوام ایرانی پابرجاست .

آش رشته غذای مخصوص سیزده بدر میباشد دمی باقلای، دمی بلغور غذاهای محبوب در روز سیزده بود در شهرهای صنعتی پیدا نمودن مکانی که بکر باشد بسیار کم است و این مکان در روز سیزده بسیار شلوغ میباشد ولی در روستا و شهرهای غیر صنعتی دسترسی به طبیعت ممکن است .