زبان بدن مردان عاشق و احساساتی را یاد بگیرید

ربان بدن مردان آنها را لو می دهد وقتی مردی جذب شما شد به حرکات بدن مردها توجه نمایید معمولا زبانشان بسته شده و گیج می شوند بیشتر زنان دنبال کلماتی هستند که بدانند مردان دنبال چه چیزی در خانمها می باشند و چه چیزی از زنان مرد را به سمت خود جذب نموده است در ادامه جزئیات بیشتر زبان بدن مردان عاشق و احساساتی را یاد بگیرید را موردبررسی قرار خواهیم داد با ما همراه باشید.

اگر مردی به شما خیره شما و با چشمانش دنبال شما باشد مطمئنا عاشق شما شده است اگر به غیر از شما به موبایلش خیره شد و به چهره شما توجهی نکرد از شما خوشش نمی آید .

اگر مردی در حین صحبت به سمت شما خم می شود شما را دوست دارد اگر در حین صحبت ایستاده باز شما دورتر هست به شما علاقه ای ندارد.

نحوه نشستن مردان نیز بسیار مهم می باشد اگر مردی پاهاش را طوری روی هم قرار دهد که از شما دورتر شود نشانه خوبی برای شما نمی باشد چون او به شما علاقمند نیست.

اگر مردی انگشتانش را به موهایش می کشد تا موهایش را در حین صحبت زیباتر نماید این نشانه خوبی است او به شما علاقه دارد.

در حین راه رفتن اگر او به شما نزدیکتر شود نشانه خوبی است یعنی او عاشق شماست .