عکس خشایار الوند در کنار همسرش / ماجرای دلخوری خشایار الوند از مهران مدیری

عکس خشایار الوند در کنار همسرش / ماجرای دلخوری خشایار الوند از مهران مدیری

در این تصویر خشایار الوند نویسنده و هنرمند در کنار همسرش دیده می شود . بازهم تسلیت میگیم به جامعه هنری ایران .

دلــخوری الوند از مهـران مدیری
خشــایــار الوند نویســـنده‌ـای که سال‌ها در گروه مهران مدیری حضور داشــت مدتی کوتاه پیــش از اکران «ساعــت ۵عصـــر» نخسـتین تجربــه سینمـــایـــی مدیـــری به گلایه از حذف نامـش از اقلـام تبلیغاتـــی فیلم پرداخـتــه بود. و گفـتــه بود من مســـیر خودم را خواهم رفـت از ایــن رو خیلــى بعیـد است که دیـگـــر با مدیرى همکـــارى کنـــم.

خشـایار الوند علاوه‌ــبر سریــال شب‌هـــای برره، سال ۱۳۹۶ در سریــال پایتـخت ۵ نیـــز فعالـیت داشــته است. خشایــار الوند ایــنــ‌ـــبار با سیـروس مقدم یعــنـی کارگـردان سریال پایتخــت ۵ و هنــرمنـــدانـــی، چون محـسن تنابنده، ریمـــا رامین‌ـــفر، احمد مهران‌فــر و علیـــرضــا خمـســه همکـــاری داشـت.

با اینــکه خشایـــار الوند را بیـــشتـــر بعنوان نویسنـده می‌ـشــنــاسیــم، اما در حرفهـ‌ـهای دیــگر نیــز فعال بوده اســت. خشایار الوند علــاوه‌بـــر نویســـنـــده بهــ‌ـعنوان طراح ایده و طرح، سرپـرســـت نویســنــدگان، بازیـگـر و طراح نیز در سیـــنما و تلویزیون فعـــالــیت داشـــته اســت. مهمـــ‌ـتریـــن آثـــار خشایار الوند در حرفــه‌ــی طراح ایـــده و طرح، سریــال گلشیــفته، سریال دیوار به دیوار و سریــال دارا و ندار اســـت.

مهـمــ‌ــتریــن آثـــار خشایار الوند در حرفــهـ‌ـی سرپرست نویسندگان، سریال دیوار به دیوار ۲، سریـــال دیوار به دیوار و سریال در حاشــیـه است. مهـــم‌ترین اثر خشایار الوند در حرفــه‌ــی بازیگــر، فیــلــم آوار اسـت. مهمـــ‌ـتریــن اثر خشـایـار الوند در حرفـهـ‌ــی طراح، سریــال دسـت بالای دســت اســت.

یکی از ویژگـــیـ‌هــای حرفه‌ای خشـــایـــار الوند آن بود که در مدت زمان فعـــالیـت خود، هم در تلویزیون و هم در سینمـا حضور داشـتـــه است. خشایار الوند را بایـــد بیشتــر نویســـنده تلویزیون بدانیم چرا که ۷۸% آثـار وی تلویزیونی و ۲۲% آثارش سیــنـمـایی اســت.

در واقع خشـــایار الوند از مجــموع ۲۷ اثـــری که در کارنـامه دارد، در ۲۱ اثـــر در تلویزیون با نامـــ‌ـهـای سریال پایتـخـت ۵، سریـــال دیوار به دیوار ۲، سریال علـــی الــبـــدل، سریــال پایـتـخت ۴، سریال در حاشـیه، سریال پایتـخت ۳، سریال گنـــج مظفر، سریـــال ویلای من، سریال شوخی کردم، سریال پایتـــخـــت ۱، سریال ساخت ایران، سریــال دســـت بالـای دست، سریال قهوه تلخ، سریال مرد دوهزارچـــهـره، سریـال مامور بدرقـــه، سریـــال مرد هزارچـهره، سریال یک وجب خاک، سریال باغ مظـفــر، سریــال شب‌ـــهــای برره، سریــال اعــتراف و سریـــال شاهــد نامـ‌های و در ۶ اثر در سینما با نامـــ‌هــای فیـلــم آبـی به رنگ آســمان، فیلــم ساعـت ۵ عصـــر، فیـــلــم کیــش و مات، فیـلـــم هر چی تو بخوای، فیلم برگ برنده و فیـــلم مزاحـــم فعالـــیــت داشتـه اسـت.

مطالب مرتبط