عکس خشایار الوند نویسنده تازه درگذشته شبهای برره و علت فوت

عکس خشایار الوند نویسنده تازه درگذشته شبهای برره و علت فوت

امروز خبر ناگوار کننده ای در فضای مجازی پخش شد .

خشایار الوند درگذشت !

خبر کوتاه بود اما بسیا رناراحت کننده .

آخر چرا به این سرعت افراد غیر مسن و تقریبا جوان باید سکته کنند و …

 

خـشایار الوند فیــلـمنانویس موفق کشورمـان که بیشـتـــر مخـــاطبان او را با آثـــار طنـــزی، چون «نقـــطه چیـــن»، «در حاشـیه» و «مجموعه‌ــهـای پایتخــت» میـ‌ـشـــنـاســـنـد، بر اثـــر سکـــته قلـبـــی درگــذشت.

برزو ارجـمــنــد بازیـــگر تئاتـر، سیـنــمــا و تلویزیون صبـح امـروز در پستـی اینســتاگــرامــی درگـذشت ایــن فیلـــمـنـــامـــه نویس را اعـــلـــام کرد.

ارجمنـد در پسـت ایــنــســتـاگـــرامـی خود نوشتـه بود: غیرقابـــل باوره، خشــایـــار جانم روحت شاد. سلـام من و به پدرم و عارف برسون…

پ. ن: خشایـــار الوند نویسـنـــده اثـاری، چون قهوه تلـــخ و پایـتــخت درگـذشت. تسـلـــیــت به خانواده مهــربانـش»

الهام غفوری تهــیه کننــده سریـال پایــتــخت درباره خبر درگـذشت مرحوم خشـایار الوند نویسـنـده ایـن سریــال گفت متـــاسـفانه ایـن خبــر صحـــت دارد و دقـــایـقـی پیش با خبر شدیـم که آقــای الوند بر اثــر سکـتـــه قلبـــی درگــذشت.

بیوگرافی خشـــایـــار الوند
خشایار الوند متــلو ۱۳۴۶، فیلــمـــنامــهـــ‌ـنویس ایــرانـی و برادر سیـروس الوند سیــروس الوند کارگــردان سیـنمـــا و تلویزیون است.

خشـــایــار الوند کار حرفــه‌ـای خود را از سینـمـــا آغـاز کرد و سال ۱۳۸۰ در فیــلــم مزاحم به کارگـــردانـی سیــروس الوند به عنوان نویســنـــده فعالــیـت داشتـه اســـت. گرچــه موفقــیت این اثــر نســبـــت به آثار شاخص بعدیـش مانـــند سریــال شب‌ــهای برره، بیـــشـتـــر نبود، اما تجـــربـه خوبی برای خشـایار الوند محسوب میـ‌شود و همکــاری با هنرمـــندانـــی همـچون خســرو شکیـــبــایی، میــترا حجــار، امـیـــن حیایــی و همــایون ارشادی را تجربـه کرد.

خشـــایـــار الوند در سال ۱۳۸۴ دوره‌ـــی پرتـلـاشـی را در عرصـــه سیـنمـــا و تلویزیون گذرانـــد و در تولید اثـر مهمــی حضور داشـــتـــه اســـت. اثــر مهــم خشـایار الوند در این سال، فعـــالـیــت در سریــال شب‌هـای برره به کارگردانـــی مهـران مدیری محسوب می‌ـشود.

شاید یکـی از مهم‌ـتریـن بخشـ‌هـــای بیوگرافی خشـــایار الوند فعــالیـت در سریـــال شبــ‌هــای برره بوده اسـت. خشایــار الوند سال ۱۳۸۴ سریال شبــ‌هـــای برره به عنوان نویسنـــده فعـــالیـــت داشــتـــه است که توانـســت با مهـــارتش، جای خود را میــان اهـالــی فضای تلویزیون مطـــرح کنـــد. خشــایـــار الوند توانـست با فعـالــیـت در سریال شبـــ‌ـــهـای برره تجربـــه حرفه‌ــای موفقـــی برای خود رقم بزنـد و همـــکاری در کنـــار بازیگران بزرگ و باتـــجـــربهـ‌ـــای نظـیر مهران مدیری، سیـــامـک انصـــاری، سعـــید پیــردوست و محـمـــد شیـــری توانـــسـت سطح کاری او را متـــحول کنـد.

مطالب مرتبط