تفاوتهای زن و مرد در ابراز احساسات و عواطف:

خانم ها وقتی می خواهند احساسات خود را بیان کنند

از انواع کلمات مبالغه آمیز مثل (ترین) استفاده می کنند

اما در مقابل، از آنجا که آقایان از کلمات مبالغه‌آمیز،

منظور همسرشان را درک نمی‌کنند، ممکن است عکس العمل منفی بروز دهند.

وقتی یک خانم می گوید:

«تو تا حالا هیچ وقت به حرف های من گوش نکرده ای!»

آقا فکر می کند خانم حرفی غیر منطقی زده!

در حالی که منظور خانم این است:

«اکنون به اندازه ای  که نیاز دارم به من توجه نداری»

مطالب مرتبط

برچسب ها :