فشار خون طبیعی افراد دیابتی چه میزان باید باشد؟❤️

در میان همه مسائل سلامت جسم، میزان قند خون و فشارخون

دو شاخص از مهمترین شاخص های سلامتی هستند،

به این چند نکته توجه کنید:

اساسا میزان فشار خون تان اصلا از ۱۳۰ بروی ۸۰ میلیمتر جیوه  نباید بالا برود .
عدد فوقانی  فشار خون سیستولیک است

یعنی میزان فشارخون درون سرخرگها هنگام پمپاژ و خروج خون از قلب ،

و عدد تحتانی ، فشار خون دیاستولیک بمعنای فشار خون درون سرخرگها 

هنگام  استراحت قلب  قلب در فاصله ی دو ضربان قلب است
 در این حین قلب به وسیله خون پر می شود تا آماده ضربان و انقباض بعدی باشد
 فشار خون طبیعی جهت کنترل قند خون به میزان کنترل  خود قند خون

برای پیشگیری ازمبتلاشدن به معضلات و عوارض ثانویه ی قندخون اهمیت دارد.

مواظب سلامتی خود باشید.

مطالب مرتبط