روانشناسی از روی نقاشی کودکان

نقاشی کودکان بیانگر احساسات درونی شان می باشد برخی از کودکان از رنگ های خاصی برای رنگ آمیزی نقاشی هایشان استفاده نمی نمایند کودکانی که دچار افسردگی می شوند از رنگ های خاکستری و رنگ های شادی استفاده نمی نمایند یا از چیزی که می ترسند یک تصویر مبهمی در ذهنشان وجود دارد که بر روی کاغذ آورده و پزشکان روانشناس از این طریق می توانند به مشکلات روحی کودکان پی ببرند در ادامه به بررسی فهمیدن احساسات از روی نقاشی کودکان را در این بخش خواهید دید با ما همراه باشید.

کودکان با نقاشی هایشان می توانند احساسات فکری و فیزیکی خود را نشان دهند تا شما بتوانید با تفسیر نقاشی هایشان برای آینده کودک خود بپردازید .

استعداد های نهفته ای که می توانید از طریق نقاشی هایشان به دست آورده کودکان از طریق مداد و کاغذ می توانند ترس ها و امیدهایشان را ترسیم می نمایند.

کودکانی که هنوز توانایی این را ندارند که بتوانند با کلمات احساسات خودرا بیان نمایند.

روانشناسی دریافته است کودکانی که کیفیت نقاشی انها بهتر است از نظر عاطفی هوش بالاتری را دارند .روح می تواند از طریق نقاشی یک فرد ظاهر شود و عمق روان کودک را می تواند از این راه احساس کرد.