انتشار فیلم ابوبکر بغدادی رهبر داعش انتقام می گیرم

ابوبکر بغدادی رهبر داعش بعد از ۵ سال فیلمی  از خود در فضای مجازی منتشر نمود وی در این ویدیو اعلام نمود انتقام می گیریم این اولین فیلم از سال ۲۰۱۴ به بعد است که همه فکر می نمودند ابوبکر بغدادی مده است او ۴۷ سال سن دارد و رهبر گروه داعش می باشد او در سال ۲۰۱۴ در یک ویدیوی اعلام نمود من خلیفه همه مسلمانان در جهان هستم الان از خیلفه گری یک کمر بند انتحاری و یک کلاشینکف دارد .