انسان ها ربات نیستند و ممکن است

در طول زندگی و لابلای روزمرگی های خود

دچار مشکلات و معضلاتی باشند؛

زنان هم از این مقوله مستثنی نیستند ،

در این شرایط مردان بعنوان همسر

باید مسائلی را رعایت کنند:

وقتی حس کردید  همسرتان غمگین است، منتظر شروع صحبت از جانب او نباشید! زمانی که  در گفتگو را باز می‌کنید؛ نیمی  از بار غم  او کم می کنید.

اگر شما مهلت صحبت کردن  به همسرتان دادید، حواستان باشد ناراحتی شما بخاطر دلیل غم او کمکی به حل کردن معضلات نخواهد کرد.

 هرزمان فکر کردید می‌خواهید کلامش را قطع کنید یا آن را اصلاح کنید، به سرعت خود را از این کار بازدارید.

 اگر نمی‌دانید چه لازم است بگویید، اصلا صحبت نکنید. وقتی نمی‌توانید خوب و یا مودبانه صحبت کنید لطفا سکوت کنید.

زمانی که همسرتان نخواست حرف بزند، با پرسش های اضافه او را به صحبت وادار  نکنید.

 درباره ی افکار همسر خود قاضی نباشید.

در آخر اینکه قبل از هر کاری در مقابل هر کسی مخصوصا همسرتان، فکر کنید.