نحوه خواب زوجین کنار هم نشانه چه چیزی می باشد

نحوه خوابیدن زوجین کنار هم در روانشناسی نشانه از با محبت بودن یا نشانه این است که علاقه زیادی به هم ندارند اگر رابطه زوجین بین هم خوب باشد نحوه خوابیدنشان هم با محبت می باشد زوج هایی که پشت به هم می خوابند در زندگی رابطه بسیار خوب و محکمی دارند بیشتر فرضیه ها درباره خوابیدن زوجین بیانگر محبت و علاقه آنها نسبت به هم میباشد .

– زوج هایی که روبروی هم می خوابند:

این زوج ها افرادی مستقل و مسمم هستند. به طور کلی این دسته از همسران به مدت ۸ الی ۱۰ دقیقه روبروی هم می خوابند وسپس تغییر حالت می دهند. این گروه زندگی خوبی دارند و در عین وابسته بودن یه یکدیگر توانایی انجام کارها را به طور مستقل در خود دارند.

– زوج هایی که پشت به هم می خوابند:

طبق آمار ۵۰درصد زوجین به حالت پشت به هم می خوابند که شاید فکر کنید این دسته از افراد زندگی خوبی نداشته باشند اما روانشناسان و محققان این فرضیه را کاملا رد می کنند و به عقیده ی آنها که البته طبق مطالعات ارائه شده است زوجینی که پشت به هم می خوابند زندگی مستحکم و روابطی محکم دارند. این گروه به یکدیگر وابسته نیستند اما زندگی گرمی را تجربه می کنند.

– خوابیدن زوج ها یکی پشت به دیگری:

دسته‌ای از زن و شوهرها به این حالت می خوابند که یکی دیگری را از پشت بغل می کند، شاید تا حدودی بتوان نوع رابطه‌ی این زوجین را حدس زد که یکی بیشتر از دیگری حسی را در خود دارد. به گفته ی محققان این تحقیق فردی که همسرش را دراین حالت خوابدر آغوش می گیرد نسبت به همسرش حس حمایتی بیشتری دارد.

– زوج هایی که زود به خواب می روند:

زن و شوهری که بلافاصله بعد از رفتن به رختخواب و به حالت روبرو به خواب می روند رابطه ی ضعیفی با یکدیگر دارند و به عقیده ی روانشناسان ارتباط بین این افراد کم و محدود است.

– زوج هایی که یکدیگر را لمس و نوازش می کنند:

زوج هایی که پشت به هم می‌خوابند اما بدن هم را لمس می کنند، رابطه ای راحت و آرام دارند و تا ۶۰ درصد بیشتر از زوجینی که کاملا عکس این مورد در طرز خوابیدن انها مشاهده می شود احساس رضایت و علاقه را در زندگی مشترک تجربه می کنند.

حالت‌های زوجین کنار یکدیگر پس از رفتن به خواب عمیق

گفته می شود وقتی در خواب عمیق هستیم بخش ناخودآگاه ما خود را بروز می دهد.