نوشیدنی‌های قنددار استفاده نکنید.

 نوشیدنی‌های قنددار چاق‌کننده‌ترین غذاهایی اند که می‌توان وارد بدن کرد.

زیرا مغز، قند مایع را مثل کالری‌هایوارد شده بوسیله غذاهای جامد، متوجه نمیشود.

از این رو، وقتی نوشیدنی گازدار می نوشید، در حقیقت و درکل کالری زیادتری به بدن شما وارد می شود.
نوشیدنی‌های قنددار،  با چاقی، دیابت نوع ۲، امراض قلبی عروقی مرتبط اند.

به یاد داشته باشید که آبمیوه‌ها هم به مقدار نوشیدنی‌های گازدار زیان آورند.

آنها به همان مقدار دارای اندازه بسیاری قند و اندازه کمی آنتی‌اکسیدانند. پس به تاثیرات زیان آور قند توجه کنید.

 

مطالب مرتبط