Running with family Character people design flat style

ورزش و قند خون ؛ در حین ورزش چگونه دیابت مان را کنترل کنیم؟

🏂 ورزش جزء مهمی از هم برنامه های درمانی قند خون است.

محققان ۱۵۰ دقیقه در  هر هفته فعالیت بدنی به مقدار متوسط،

مانند شنا، پیاده روی سریع و دوچرخه سواری  را سفارش می کنند.

جهت پیشگیری از معضلات ناخواسته،

دیابت تان را پیش، طی و پس از ورزش چک کنید.

ورزش هم مانند آب مایه حیات شماست؛

اما به شرط اعتدال و میانه روی!

مطالب مرتبط