یکی از مهم ترین دلائل دروغ گوئی کودکان ، کمبود محبت و توجه به آن هاست.

محرمیت از محبت و عاطفه والدین، مخصوصا عاطفه و محبت مادری،

یکی از مهمترین دلائل دروغ گوئی کودک شما خواهد بود.

شما والدین  محترم باید به این مسئله آگاه باشید که  چیزی جایگزین ابراز علاقه آنها  به کودک نخواهد شد .

این نبود یا کمبود محبت دلیل خیلی  ازاعمال بد  طفل شماست.

ابراز علاقه و مورد توجه قراردادن کودک توسط پدر و مادر مخصوصا در جمع بزرگترها

که توجهی به کودک نمی شود و یا دریافت پاداش و امتیاز امی تواند از اعمال بد او جلوگیری کند.

✅به این نکته توجه کنید که فرزند شما تا سن ۶ سالگی دروغ نمی گوید، خیال پردازی دارد

حواسمان باشد به او برچسب نزنیم.

مطالب مرتبط