چه مسائلی باعث کم شدن قدرت موتور و ضعف سرعت گیری خودرو میشود؟

۱٫ لغزیدن کلاچ
۲٫ ترمز کشیدن
۳٫ کاهش فشار باد لاستیک
۴٫ نامبزان بودن مقدار تایر
۵٫ بیشتر از اندازه بار گذاشتن
۶٫ باز نشدن دریچه گاز بصورت کامل

۷٫ فقیر بیش از حد نسبت اکسیژن و سوخت
۸٫ وجود مشکل در سیستم جرقه موتور
۹٫ کم بودن فشار کمپرس موتور