چگونه کودک را وقتی بی قرار و ناآرام است،آرام کنیم؟

غالبا یا به دلیل سیر نشدن کودک به صورت کامل است

پس: شیر کمکی به او بخورانید

یا سنگینی شیر باشد پس :

شیر کمکی خوراکی او را رقیق تر کنید

ولی عوارض و پیامدهای شیر خشک مشخص نیست.

شیر محلی هم بهتر است ؛

اگر سفتی و خشکی ودل درد داشت

به اندازه یک عدد قاشق چای خوری آب سنا به کودک بخورانید.

مطالب مرتبط