دانلود قرائت های محمود علی البنا قاری مصری / کل قرآن کریم

دانلود ترتیل تمام سوره های قرآن کریم با صدای محمود علی البنا

تلاوت هایفوق العاده زیبا و ماندگار  قاری مصری محمود علی البنا رو میتونید همینجا دانلود کنید .

قرائت ترتیل قرآن کریم از قاری مصری و توانمند محمود علی البنا از تمام سوره های قرآن کریم .

این مجموعه بسیار مناسب برای تمرین و حفظ و تکرار می باشد و همچنین وسیله ای برای آرامش در زمان استراحت و حتی در خودرو و ضبط ماشین شماست .

دانلود قرائت های محمود علی البنا قاری مصری / کل قرآن کریم

ترتیل با کیفیت متوسط

محمود علی البنّا؛ سوره سجده ۰۰:۰۷:۱۸
محمود علی البنّا؛ سوره فاتحه ۰۰:۰۰:۴۲
محمود علی البنّا؛ سوره بقره ۰۲:۱۳:۵۰
محمود علی البنّا؛ سوره آل عمران ۰۱:۱۳:۵۹
محمود علی البنّا؛ سوره نساء ۰۱:۱۸:۲۰
محمود علی البنّا؛ سوره مائده ۰۰:۵۸:۰۱
محمود علی البنّا؛ سوره انعام ۰۱:۰۲:۳۶
محمود علی البنّا؛ سوره اعراف ۰۱:۰۸:۱۳
محمود علی البنّا؛ سوره انفال ۰۰:۲۴:۴۱
محمود علی البنّا؛ سوره توبه ۰۰:۵۱:۵۷
محمود علی البنّا؛ سوره یونس ۰۰:۳۳:۵۹
محمود علی البنّا؛ سوره هود ۰۰:۳۶:۰۷
محمود علی البنّا؛ سوره یوسف ۰۰:۳۴:۲۹
محمود علی البنّا؛ سوره رعد ۰۰:۱۷:۳۷
محمود علی البنّا؛ سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۰۴
محمود علی البنّا؛ سوره حجر ۰۰:۰۷:۵۸
محمود علی البنّا؛ سوره نحل ۰۰:۳۶:۳۴
محمود علی البنّا؛ سوره اسراء ۰۰:۳۳:۴۵
محمود علی البنّا؛ سوره کهف ۰۰:۳۴:۱۸
محمود علی البنّا؛ سوره مریم ۰۰:۲۱:۳۴
محمود علی البنّا؛ سوره طه ۰۰:۲۸:۵۰
محمود علی البنّا؛ سوره انبیاء ۰۰:۲۵:۴۲
محمود علی البنّا؛ سوره حجّ ۰۰:۲۸:۳۶
محمود علی البنّا؛ سوره مومنون ۰۰:۲۳:۵۲
محمود علی البنّا؛ سوره نور ۰۰:۲۸:۲۴
محمود علی البنّا؛ سوره فرقان ۰۰:۱۷:۱۰
محمود علی البنّا؛ سوره شعرا ۰۰:۲۴:۴۸
محمود علی البنّا؛ سوره نمل ۰۰:۲۴:۱۳
محمود علی البنّا؛ سوره قصص ۰۰:۲۶:۴۸
محمود علی البنّا؛ سوره عنکبوت ۰۰:۱۸:۳۶
محمود علی البنّا؛ سوره روم ۰۰:۱۵:۵۷
محمود علی البنّا؛ سوره لقمان ۰۰:۱۰:۱۶
محمود علی البنّا؛ سوره احزاب ۰۰:۲۶:۰۴
محمود علی البنّا؛ سوره سبأ ۰۰:۱۷:۱۰
محمود علی البنّا؛ سوره فاطر ۰۰:۱۴:۵۷
محمود علی البنّا؛ سوره یاسین ۰۰:۱۴:۲۰
محمود علی البنّا؛ سوره صافّات ۰۰:۱۸:۴۹
محمود علی البنّا؛ سوره ص ۰۰:۱۵:۵۴
محمود علی البنّا؛ سوره زمر ۰۰:۲۴:۳۰
محمود علی البنّا؛ سوره غافر ۰۰:۲۳:۲۸
محمود علی البنّا؛ سوره فصّلت ۰۰:۱۶:۵۷
محمود علی البنّا؛ سوره شوری ۰۰:۱۷:۴۱
محمود علی البنّا؛ سوره زخرف ۰۰:۱۶:۵۸
محمود علی البنّا؛ سوره دخان ۰۰:۰۷:۴۳
محمود علی البنّا؛ سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۵۸
محمود علی البنّا؛ سوره احقاف ۰۰:۱۲:۵۲
محمود علی البنّا؛ سوره محمّد صلوات الله علیه و آله ۰۰:۱۱:۵۳
محمود علی البنّا؛ سوره فتح ۰۰:۱۲:۱۳
محمود علی البنّا؛ سوره حجرات ۰۰:۰۷:۲۴
محمود علی البنّا؛ سوره ق ۰۰:۰۷:۳۴
محمود علی البنّا؛ سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۳۸
محمود علی البنّا؛ سوره طور ۰۰:۰۶:۳۰
محمود علی البنّا؛ سوره نجم ۰۰:۰۶:۴۷
محمود علی البنّا؛ سوره قمر ۰۰:۰۷:۱۶
محمود علی البنّا؛ سوره الرحمن ۰۰:۰۸:۳۷
محمود علی البنّا؛ سوره واقعه ۰۰:۰۸:۳۷
محمود علی البنّا؛ سوره حدید ۰۰:۱۱:۳۷
محمود علی البنّا؛ سوره مجادله ۰۰:۱۰:۱۶
محمود علی البنّا؛ سوره حشر ۰۰:۰۹:۴۶
محمود علی البنّا؛ سوره ممتحنه ۰۰:۰۷:۵۰
محمود علی البنّا؛ سوره صفّ ۰۰:۰۴:۴۵
محمود علی البنّا؛ سوره جمعه ۰۰:۰۳:۲۸
محمود علی البنّا؛ سوره منافقون ۰۰:۰۴:۰۳
محمود علی البنّا؛ سوره تغابن ۰۰:۰۵:۱۸
محمود علی البنّا؛ سوره طلاق ۰۰:۰۶:۰۵
محمود علی البنّا؛ سوره تحریم ۰۰:۰۵:۳۱
محمود علی البنّا؛ سوره ملک ۰۰:۰۶:۴۳
محمود علی البنّا؛ سوره قلم ۰۰:۰۶:۲۸
محمود علی البنّا؛ سوره حاقّه ۰۰:۰۶:۰۹
محمود علی البنّا؛ سوره معارج ۰۰:۰۴:۵۵
محمود علی البنّا؛ سوره نوح ۰۰:۰۵:۱۴
محمود علی البنّا؛ سوره جنّ ۰۰:۰۶:۱۲
محمود علی البنّا؛ سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۵۹
محمود علی البنّا؛ سوره مدّثّر ۰۰:۰۶:۱۰
محمود علی البنّا؛ سوره قیامه ۰۰:۰۳:۲۷
محمود علی البنّا؛ سوره انسان ۰۰:۰۶:۱۶
محمود علی البنّا؛ سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۵۹
محمود علی البنّا؛ سوره نبأ ۰۰:۰۴:۲۶
محمود علی البنّا؛ سوره نازعات ۰۰:۰۴:۴۸
محمود علی البنّا؛ سوره عبس ۰۰:۰۳:۴۹
محمود علی البنّا؛ سوره انفطار ۰۰:۰۲:۴۳
محمود علی البنّا؛ سوره انفطار ۰۰:۰۲:۰۵
محمود علی البنّا؛ سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۲۰
محمود علی البنّا؛ سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۳۹
محمود علی البنّا؛ سوره بروج ۰۰:۰۲:۳۸
محمود علی البنّا؛ سوره طارق ۰۰:۰۱:۴۲
محمود علی البنّا؛ سوره اعلی ۰۰:۰۱:۵۳
محمود علی البنّا؛ سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۲۲
محمود علی البنّا؛ سوره فجر ۰۰:۰۳:۲۵
محمود علی البنّا؛ سوره بلد ۰۰:۰۲:۰۴
محمود علی البنّا؛ سوره شمش ۰۰:۰۱:۴۰
محمود علی البنّا؛ سوره لیل ۰۰:۰۲:۰۷
محمود علی البنّا؛ سوره الضحی ۰۰:۰۱:۱۰
محمود علی البنّا؛ سوره انشراح ۰۰:۰۰:۴۷
محمود علی البنّا؛ سوره تین ۰۰:۰۰:۵۴
محمود علی البنّا؛ سوره علق ۰۰:۰۱:۵۲
محمود علی البنّا؛ سوره قدر ۰۰:۰۰:۴۳
محمود علی البنّا؛ سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۱۰
محمود علی البنّا؛ سوره زلزله ۰۰:۰۱:۰۳
محمود علی البنّا؛ سوره عادیات ۰۰:۰۱:۰۴
محمود علی البنّا؛ سوره قارعه ۰۰:۰۱:۰۳
محمود علی البنّا؛ سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۵۴
محمود علی البنّا؛ سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۸
محمود علی البنّا؛ سوره همزه ۰۰:۰۰:۵۸
محمود علی البنّا؛ سوره فیل ۰۰:۰۰:۴۰
محمود علی البنّا؛ سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۴
محمود علی البنّا؛ سوره ماعون ۰۰:۰۰:۴۶
محمود علی البنّا؛ سوره کوثر ۰۰:۰۰:۲۲
محمود علی البنّا؛ سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۸
محمود علی البنّا؛ سوره نصر ۰۰:۰۰:۳۳
محمود علی البنّا؛ سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۳
محمود علی البنّا؛ سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۲۲
محمود علی البنّا؛ سوره فلق ۰۰:۰۰:۳۱
محمود علی البنّا؛ سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۸
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱ ۰۰:۵۶:۵۹
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲ ۰۰:۵۳:۰۴
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۳ ۰۱:۰۰:۰۵
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۴ ۰۰:۵۲:۲۹
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۵ ۰۰:۵۳:۵۱
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۶ ۰۰:۵۳:۱۰
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۷ ۰۰:۵۴:۵۰
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۸ ۰۰:۴۹:۴۴
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۹ ۰۰:۵۰:۳۵
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۰ ۰۰:۴۸:۴۰
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۱ ۰۰:۵۰:۱۹
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۲ ۰۰:۵۲:۳۳
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۳ ۰۰:۵۲:۱۳
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۴ ۰۰:۴۹:۵۷
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۵ ۰۰:۵۹:۳۲
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۶ ۰۰:۵۸:۵۱
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۷ ۰۰:۵۴:۴۱
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۸ ۰۰:۵۸:۱۷
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۹ ۰۰:۵۱:۱۷
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۰ ۰۰:۴۹:۳۱
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۱ ۰۰:۵۰:۴۲
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۲ ۰۰:۵۳:۰۷
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۳ ۰۰:۵۶:۲۲
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۴ ۰۰:۵۱:۰۸
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۵ ۰۰:۴۵:۲۵
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۶ ۰۱:۰۵:۲۳
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۷ ۰۰:۵۳:۴۸
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۸ ۰۰:۵۶:۴۵
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۹ ۰۰:۵۹:۳۳
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۳۰ ۰۰:۵۹:۰۱
سوره ی مبارکه بقره آیات ۱ تا ۵۷ ۴۶:۰۱
سوره ی مبارکه بقره آیات ۵۷ تا ۹۵ ۴۵:۰۵
سوره ی مبارکه بقره آیات ۹۶ تا ۱۴۰ ۴۵:۳۱
سوره ی مبارکه بقره آیات ۱۴۱ تا ۱۸۰ ۴۵:۲۹
سوره ی مبارکه بقره آیات ۱۸۱ تا ۲۱۶ ۴۴:۰۶
سوره ی مبارکه بقره آیات ۲۱۷ تا ۲۴۳ ۴۰:۴۰
سوره ی مبارکه بقره آیات ۲۴۴ تا ۲۶۳ ۳۴:۴۸
سوره ی مبارکه بقره آیات ۲۶۴ تا آخر ۳۵:۱۲
سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱ تا ۵۰ ۴۵:۳۶
سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۵۱ تا ۱۰۲ ۴۴:۴۸
سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱۰۳ تا ۱۵۴ ۴۶:۴۱
سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱۵۵ تا آخر ۴۳:۴۱
سوره ی مبارکه نساء آیات ۱ تا ۳۵ ۴۵:۵۳
سوره ی مبارکه نساء آیات ۳۶ تا ۷۸ ۴۵:۲۲
سوره ی مبارکه نساء آیات ۷۹ تا ۱۱۲ ۴۰:۲۹
سوره ی مبارکه نساء آیات ۱۱۳ تا ۱۴۴ ۳۳:۰۹
سوره ی مبارکه نساء آیات ۱۴۵ تا آخر ۳۲:۴۵
سوره ی مبارکه مائده آیات ۱ تا ۲۷ ۳۹:۵۸
سوره ی مبارکه مائده آیات ۲۸ تا ۶۲ ۴۰:۱۰
سوره ی مبارکه مائده آیات ۶۳ تا ۹۴ ۳۳:۱۶
سوره ی مبارکه انعام آیات ۱ تا ۵۲ ۳۳:۱۰
سوره ی مبارکه انعام آیات ۵۳ تا ۹۳ ۴۰:۱۶
سوره ی مبارکه انعام آیات ۹۴ تا ۱۳۶ ۳۹:۵۷
سوره ی مبارکه انعام آیات ۱۳۷ تا آخر ۴۰:۳۵
سوره ی مبارکه اعراف آیات ۱ تا ۴۷ ۴۱:۳۰
سوره ی مبارکه اعراف آیات ۴۸ تا ۹۴ ۴۰:۰۳
سوره ی مبارکه اعراف آیات ۹۵ تا ۱۵۵ ۴۰:۰۷
سوره ی مبارکه اعراف آیات ۱۵۵ تا آخر ۴۵:۲۲
سوره ی مبارکه انفال آیات ۱ تا ۴۲ ۳۶:۰۱
سوره ی مبارکه انفال آیات ۴۳ تا آخر ۳۰:۱۸
سوره ی مبارکه توبه آیات ۱ تا ۳۷ ۴۱:۰۱
سوره ی مبارکه توبه آیات ۳۸ تا ۷۱ ۳۵:۱۲
سوره ی مبارکه توبه آیات ۷۲ تا ۱۰۱ ۳۰:۵۶
سوره ی مبارکه توبه آیات ۱۰۲ تا آخر ۳۰:۲۷
سوره ی مبارکه یونس آیات ا تا ۴۹ ۴۴:۳۸
سوره ی مبارکه یونس آیات ۵۰ تا آخر ۴۷:۳۴
سوره ی مبارکه هود آیات ۱ تا ۵۲ ۴۵:۴۶
سوره ی مبارکه هود آیات ۵۳ تا آخر ۵۱:۵۴
سوره ی مبارکه یوسف آیات ۱ تا ۵۷ ۴۵:۱۶
سوره ی مبارکه یوسف آیات ۵۸ تا آخر ۴۰:۴۰
سوره ی مبارکه رعد ۴۱:۳۶
سوره ی مبارکه ابراهیم ۴۳:۱۷
سوره ی مبارکه حجر ۳۵:۴۷
سوره ی مبارکه نحل آیات ۱ تا ۶۸ ۴۵:۱۵
سوره ی مبارکه نحل آیات ۶۹ تا آخر ۴۹:۵۰
سوره ی مبارکه اسراء آیات ۱ تا ۵۹ ۴۰:۲۳
سوره ی مبارکه اسراء آیات ۶۰ تا آخر ۳۶:۴۴
سوره ی مبارکه کهف آیات ۱ تا ۴۸ ۳۷:۵۲
سوره ی مبارکه کهف آیات ۴۹ تا آخر ۳۹:۵۷
سوره ی مبارکه مریم ۴۷:۰۲
سوره ی مبارکه طه آیات ۱ تا ۷۷ ۳۰:۳۱
سوره ی مبارکه طه آیات ۷۸ تا آخر ۳۰:۰۷
سوره ی مبارکه انبیاء آیات ۱ تا ۵۴ ۳۳:۱۵
سوره ی مبارکه انبیاء آیات ۵۵ تا آخر ۳۳:۳۰
سوره ی مبارکه حج آیات ۱ تا ۳۶ ۳۱:۲۳
سوره ی مبارکه حج آیات ۳۷ تا آخر ۳۲:۵۸
سوره ی مبارکه مؤمنون ۵۲:۵۸
سوره ی مبارکه نور آیات ۱ تا ۳۵ ۳۵:۱۴
سوره ی مبارکه نور آیات ۳۶ تا آخر ۳۳:۳۸
سوره ی مبارکه فرقان ۴۳:۲۱
سوره ی مبارکه شعراء آیات ۱ تا ۱۱۳ ۳۷:۱۲
سوره ی مبارکه شعراء آیات ۱۱۴ تا آخر ۳۶:۵۶
سوره ی مبارکه نمل آیات ۱ تا ۴۵ ۳۱:۱۰
سوره ی مبارکه نمل آیات ۴۶ تا آخر ۳۱:۲۸
سوره ی مبارکه قصص آیات ۱ تا ۴۵ ۳۸:۳۸
سوره ی مبارکه قصص آیات ۵۶ تا آخر ۳۸:۱۷
سوره ی مبارکه عنکبوت ۵۴:۳۰
سوره ی مبارکه روم ۴۳:۰۶
سوره ی مبارکه لقمان ۲۷:۵۷
سوره ی مبارکه سجده ۱۹:۰۹
سوره ی مبارکه احزاب آیات ۱ تا ۳۴ ۳۱:۱۰
سوره ی مبارکه احزاب آیات ۳۵ تا آخر ۳۸:۰۳
سوره ی مبارکه سبأ ۴۵:۱۴
سوره ی مبارکه فاطر ۴۰:۰۰
سوره ی مبارکه یس ۳۹:۴۴
سوره ی مبارکه صافات ۴۷:۱۹
سوره ی مبارکه ص ۳۹:۲۵
سوره ی مبارکه زمر آیات ۱ تا ۳۷ ۳۰:۳۶
سوره ی مبارکه زمر آیات ۳۸ تا آخر ۳۱:۳۲
سوره ی مبارکه غافر آیات ۱ تا ۳۶ ۲۹:۵۹
سوره ی مبارکه غافر آیات ۳۷ تا آخر ۳۵:۰۴
سوره ی مبارکه فصلت ۴۳:۲۳
سوره ی مبارکه شوری ۴۴:۴۹
سوره ی مبارکه زخرف ۴۶:۰۴
سوره ی مبارکه دخان ۱۹:۴۲
سوره ی مبارکه جاثیه ۲۶:۱۵
سوره ی مبارکه احقاف ۳۴:۰۷
سوره ی مبارکه محمد «صلی الله علیه و آله» ۲۷:۱۸
سوره ی مبارکه فتح ۲۹:۳۳
سوره ی مبارکه حجرات ۱۸:۳۱
سوره ی مبارکه ق ۲۰:۲۶
سوره ی مبارکه ذاریات ۱۹:۳۸
سوره ی مبارکه طور ۱۶:۲۵
سوره ی مبارکه نجم ۱۸:۱۲
سوره ی مبارکه قمر ۱۷:۰۱
سوره ی مبارکه الرحمن ۱۹:۲۹
سوره ی مبارکه واقعه ۱۹:۵۰
سوره ی مبارکه حدید ۲۸:۴۷
سوره ی مبارکه مجادله ۲۴:۰۱
سوره ی مبارکه حشر ۲۲:۴۶
سوره ی مبارکه ممتحنه ۱۸:۵۰
سوره ی مبارکه صف ۱۰:۳۴
سوره ی مبارکه جمعه ۸:۳۱
سوره ی مبارکه منافقون ۸:۴۶
سوره ی مبارکه تغابن ۱۱:۲۵
سوره ی مبارکه طلاق ۱۴:۳۵
سوره ی مبارکه تحریم ۱۴:۴۳
سوره ی مبارکه ملک ۱۵:۵۲
سوره ی مبارکه قلم ۱۴:۴۷
سوره ی مبارکه حاقه ۱۳:۵۵
سوره ی مبارکه معارج ۱۰:۵۷
سوره ی مبارکه نوح ۱۰:۴۹
سوره ی مبارکه جن ۱۳:۰۵
سوره ی مبارکه مزمل ۱۰:۳۴
سوره ی مبارکه مدثر ۱۲:۵۰
سوره ی مبارکه قیامه ۷:۴۱
سوره ی مبارکه انسان ۱۲:۴۸
سوره ی مبارکه مرسلات ۱۰:۰۹
سوره ی مبارکه نبأ ۹:۵۳
سوره ی مبارکه نازعات ۹:۰۹
سوره ی مبارکه عبس ۸:۲۱
سوره ی مبارکه تکویر ۵:۳۶
سوره ی مبارکه انفطار ۴:۲۹
سوره ی مبارکه مطففین ۱۰:۲۰
سوره ی مبارکه انشقاق ۵:۵۲
سوره ی مبارکه بروج ۶:۰۱
سوره ی مبارکه طارق ۳:۲۴
سوره ی مبارکه اعلی ۴:۱۰
سوره ی مبارکه غاشیه ۵:۵۲
سوره ی مبارکه فجر ۷:۳۵
سوره ی مبارکه بلد ۳:۵۷
سوره ی مبارکه شمس ۳:۳۹
سوره ی مبارکه لیل ۴:۲۵
سوره ی مبارکه ضحی ۲:۴۰
سوره ی مبارکه شرح ۱:۳۱
سوره ی مبارکه تین ۲:۰۵
سوره ی مبارکه علق ۳:۳۰
سوره ی مبارکه قدر ۱:۲۷
سوره ی مبارکه بینه ۴:۵۶
سوره ی مبارکه زلزله ۲:۰۰
سوره ی مبارکه عادیات ۲:۳۰
سوره ی مبارکه قارعه ۲:۰۲
سوره ی مبارکه تکاثر ۱:۳۵
سوره ی مبارکه عصر ۰۰:۴۵
سوره ی مبارکه همزه ۱:۳۷
سوره ی مبارکه فیل ۱:۱۴
سوره ی مبارکه قریش ۱:۰۰
سوره ی مبارکه ماعون ۱:۲۵
سوره ی مبارکه کوثر ۰۰:۳۹
سوره ی مبارکه کافرون ۱:۱۲
سوره ی مبارکه نصر ۱:۰۶
سوره ی مبارکه مسد ۱:۰۲
سوره ی مبارکه اخلاص ۰۰:۴۱
سوره ی مبارکه فلق ۰۰:۵۸
سوره ی مبارکه ناس ۱:۲۳
محمود علی البناء-سوره مبارکه آل عمران ۲۹:۰۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حمد ۰۰:۰۱:۲۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره بقره ۰۵:۳۷:۴۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره آل عمران ۰۳:۰۱:۱۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نساء ۰۳:۱۷:۳۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مائده ۰۲:۲۶:۵۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انعام ۰۲:۴۲:۴۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره اعراف ۰۲:۵۳:۵۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انفال ۰۱:۰۶:۲۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره توبه ۰۲:۱۸:۰۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره یونس ۰۱:۳۲:۲۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره هود ۰۱:۳۷:۵۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره یوسف ۰۱:۲۶:۰۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره رعد ۰۰:۴۱:۴۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ابراهیم ۰۰:۴۳:۱۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حجر ۰۰:۳۵:۴۹
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نحل ۰۱:۳۵:۱۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره اسراء ۰۱:۱۷:۱۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره کهف ۰۰:۱۷:۵۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مریم ۰۰:۴۷:۰۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره طه ۰۱:۰۰:۴۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انبیاء ۰۱:۰۶:۵۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حجّ ۰۱:۰۴:۲۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مومنون ۰۰:۵۳:۰۱
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نور ۰۱:۰۹:۰۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فرقان ۰۰:۴۳:۲۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره شعراء ۰۱:۱۴:۱۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نمل ۰۱:۰۲:۴۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قصص ۰۱:۱۷:۰۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره عنکبوت ۰۰:۵۴:۳۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره روم ۰۰:۴۳:۱۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره لقمان ۰۰:۲۷:۵۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره سجده ۰۰:۱۹:۰۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره احزاب ۰۱:۰۹:۲۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره سبأ ۰۰:۴۵:۱۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فاطر ۰۰:۴۰:۰۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره یس ۰۰:۳۹:۴۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره صافات ۰۰:۴۷:۲۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ص ۰۰:۳۹:۲۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره زمر ۰۱:۰۲:۱۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره غافر ۰۱:۰۵:۱۱
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فصّلت ۰۰:۴۳:۲۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره شوری ۰۰:۴۴:۵۱
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره زخرف ۰۰:۴۶:۰۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره دخان ۰۰:۱۹:۴۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره جاثیه ۰۰:۲۶:۱۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره احقاف ۰۰:۳۴:۰۹
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره محمّد صلوات الله علیه و آله ۰۰:۲۷:۱۹
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فتح ۰۰:۲۹:۳۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حجرات ۰۰:۱۸:۳۱
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ق ۰۰:۲۰:۲۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ذاریات ۰۰:۱۹:۳۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره طور ۰۰:۱۶:۲۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نجم ۰۰:۱۸:۱۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قمر ۰۰:۱۷:۰۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره الرحمن ۰۰:۱۹:۲۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره واقعه ۰۰:۱۹:۵۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حدید ۰۰:۲۸:۴۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مجادله ۰۰:۲۴:۰۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حشر ۰۰:۲۲:۴۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ممتحنه ۰۰:۱۸:۵۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره صفّ ۰۰:۱۰:۳۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره جمعه ۰۰:۰۸:۲۹
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره منافقون ۰۰:۰۸:۴۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره تغابن ۰۰:۱۱:۲۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره طلاق ۰۰:۱۴:۳۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره تحریم ۰۰:۱۴:۴۱
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ملک ۰۰:۱۵:۵۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قلم ۰۰:۱۴:۴۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حاقه ۰۰:۱۳:۵۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره معارج ۰۰:۱۰:۵۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نوح ۰۰:۱۰:۴۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره جنّ ۰۰:۱۳:۰۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مزّمّل ۰۰:۱۰:۳۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مدّثّر ۰۰:۱۲:۴۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قیامه ۰۰:۰۷:۴۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انسان ۰۰:۱۲:۴۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مرسلات ۰۰:۱۰:۰۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نبأ ۰۰:۰۹:۵۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نازعات ۰۰:۰۹:۰۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره عبس ۰۰:۰۸:۱۹
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره تکویر ۰۰:۰۵:۳۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انفطار ۰۰:۰۴:۲۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مطفّفین ۰۰:۱۰:۱۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انشقاق ۰۰:۰۵:۵۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره بروج ۰۰:۰۵:۵۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره طارق ۰۰:۰۳:۲۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره اعلی ۰۰:۰۴:۰۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره غاشیه ۰۰:۰۵:۴۹
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فجر ۰۰:۰۷:۳۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره بلد ۰۰:۰۳:۵۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره شمس ۰۰:۰۳:۳۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره لیل ۰۰:۰۴:۲۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ضحی ۰۰:۰۲:۳۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انشراح ۰۰:۰۱:۲۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره تین ۰۰:۰۲:۰۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره علق ۰۰:۰۳:۲۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قدر ۰۰:۰۱:۲۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره بیّنه ۰۰:۰۴:۵۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره زلزال ۰۰:۰۱:۵۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره عادیات ۰۰:۰۲:۲۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قارعه ۰۰:۰۱:۵۹
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره تکاثر ۰۰:۰۱:۳۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره عصر ۰۰:۰۰:۴۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره همزه ۰۰:۰۱:۳۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فیل ۰۰:۰۱:۱۱
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قریش ۰۰:۰۰:۵۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ماعون ۰۰:۰۱:۲۱
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره کوثر ۰۰:۰۰:۳۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره کافرون ۰۰:۰۱:۱۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نصر ۰۰:۰۱:۰۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مسد ۰۰:۰۰:۵۹
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۳۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فلق ۰۰:۰۰:۵۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ناس ۰۰:۰۱:۱۹
مطالب مرتبط