نوشته هایی با برچسب آزمایش قبل از ازدواج

قبل از ازدواج مشاوره نمایید تا ازدواج موفقی داشته باشید

قبل از ازدواج مشاوره نمایید تا ازدواج موفقی داشته باشید

قبل از ازدواج مشاوره نمایید تا ازدواج موفقی داشته باشید قبلاز ازدواج حتما سری به یک مشاور خانواده بزنید تا برای ازدواج آماده شوید با مشاوره می توانید فرزندان سالمی داشته باشید در ازدواج های فامیلی احتمال بروز بیماری ها در نوزدان چند برابر است  ازدواج فامیلی بیشترین بیماری های ژنتیکی را به دنبال دارد […]


6 ماه پیش author سبک زندگی