نوشته هایی با برچسب آهنگ وطنم

آهنگ وطنم سالار عقیلی حماسی – وطنم ای شکوه پابرجا در دل التهاب دورانها

آهنگ وطنم سالار عقیلی حماسی – وطنم ای شکوه پابرجا در دل التهاب دورانها

آهنگ وطنم سالار عقیلی حماسی – وطنم ای شکوه پابرجا در دل التهاب دورانها وطنم ای شکوه پابرجا در دل التهاب دورانها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحرانها ایستادی بر جنگ رو در رو خنجر از پشت می زند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم ای […]


11 ماه پیش mjr آهنگ