نوشته هایی با برچسب آپارتمان

ساختمان ها چه تاثیری بر فرهنگ و اخلاق انسان دارند؟

ساختمان ها چه تاثیری بر فرهنگ و اخلاق انسان دارند؟

ارتباط متقابل معماری و فرهنگ  تا به حال درباره ارتباط سبک و روش زندگیتان با نوع معماری مکانی که درآن زندگی می کنید فکر کرده اید؟ به نظر شما  شکل بنا و سازه محل سکونت ما، مصالح استفاده شده برای آن، رنگ های بکاربرده شده در آن  چه تاثیری بر اخلاق و رفتار انسان می […]


7 ماه پیش author2 سبک زندگی