نوشته هایی با برچسب اعمال شب 19 ماه رمضان

اعمال شب ۱۹ ماه رمضان، اعمال شبهای قدر

اعمال شب ۱۹ ماه رمضان، اعمال شبهای قدر

اعمال شب ۱۹ ماه رمضان، اعمال شبهای قدر شب های قدر اعمال زیادی دارند که همگی ثواب بسیاری دارد از جمله قرآن بر سر گذاشته خواندن دعای جوشن کبیر هر فردی این اعمال را در وقتش انجام دهد حاجت وی مستجاب می شود . غسل قبل از غروب آفتاب در شب ۱۹ بسیار ثواب دارد […]


7 ماه پیش author ادعیه