نوشته هایی با برچسب بچه های قوام السلطنه

قوام السلطنه از همکاری با رضاخان تا دشمنی با مصدق و آیت الله کاشانی

قوام السلطنه از همکاری با رضاخان تا دشمنی با مصدق و آیت الله کاشانی

قوام السلطنه از همکاری با رضاخان تا دشمنی با مصدق و آیت الله کاشانی میرزا احمد در سال ۱۲۵۲ خورشیدی در تهران و در یک خانواده متمول و فئودال متولد شد. او به‌دلیل تمکن خانواده‌اش زیرنظر معلمین سرخانه آموزش یافت. تمام بستگان خانواده وی از زمان حکومت زندیان تا دوره پهلوی‌ها، عبید حاکمان و نزدیک […]


11 ماه پیش mjr تاریخ