نوشته هایی با برچسب تاریخچه کشف حجاب

کشف حجاب از کانون بانوان یا جمعیت زنان آزادیخواه ایران شروع شد

کشف حجاب از کانون بانوان یا جمعیت زنان آزادیخواه ایران شروع شد

کشف حجاب از کانون بانوان یا جمعیت زنان آزادیخواه ایران شروع شد کانون بانوان که در ابتدا “جمــعــیـــت زنـان آزادیخواه ایـران” خوانـــده می‌شـد از نخـستـــین انجــمـــنهــای بانوان بود که در دوره پهــلوی اول در ۲۲ اردیبـهـشـت سال ۱۳۱۴ پایـــهــ‌گــذاری شد. در ایــن تاریخ به خواســت و اراده رضــاخــان و همراهی علــیـ‌اصــغر حکـمت، وزیـــر معــارف وقت، […]


10 ماه پیش mjr تاریخ