نوشته هایی با برچسب ترفندهای خانگی

ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﯿﺶ ﺣﺸﺮﺍﺕ از بین بردن چربی قابلمه ها و … کاربردهای نمک

ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﯿﺶ ﺣﺸﺮﺍﺕ از بین بردن چربی قابلمه ها و … کاربردهای نمک

ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﯿﺶ ﺣﺸﺮﺍﺕ از بین بردن چربی قابلمه ها و … کاربردهای نمک ﻟﮏ روی ﺍﺟﺎﻕ ، ﺭﻓﻊ ﭘﻒ ﭼﺸﻢ و ﻟﮑﻪ ﺧﻮﻥ روی لباس و … کاربردهای نمک فکر میکنید نمک فقط چاشنی غذاست ؟ اینکه فقط سر سفره باشه و روی همه غذاهاتون بپاشیدش ؟ نه اشتباه میکنید ! نمک به واسطه ترکیب […]


10 ماه پیش mjr سبک زندگی