نوشته هایی با برچسب ترنس های غیرهمجنسگرا

ترنس سکشوال و تمایل جنسی متفاوت این افراد در زندگی

ترنس سکشوال و تمایل جنسی متفاوت این افراد در زندگی

ترنس ها چرا از لحاظ جنسی تمایل به جنسی موافق دارند ترنس ها نارضایتی جنسی دارند و خیلی از خصوصیات خود را در زندگی قبول ندارند و دوست دارند تغییر جنسیت داده و روحیات جنسی متفاوتی نسبت به افراد معمولی دارند اگر پسر باشند دوست داند رفتارهای دخترانه ای را از خودنشان دهند لباس های […]


8 ماه پیش author سبک زندگی