نوشته هایی با برچسب تورم سال 50

نرخ تورم دهه ۵۰ چقدر بود ؟ وضعیت درآمد و معیشت کاگران چطور بود؟

نرخ تورم دهه ۵۰ چقدر بود ؟ وضعیت درآمد و معیشت کاگران چطور بود؟

نرخ تورم دهه ۵۰ چقدر بود ؟ وضعیت درآمد و معیشت کاگران چطور بود؟ وضعیت کارگران در دهه ۵۰ در سال ۵۷ با یک ماه حقوق، کارگر می‌توانست دو سکه تمام و یک نیم سکه خریداری کند و در سال ۸۴ نیز با همین مقدار حقوق می‌شد یک سکه تمام و یک نیم سکه خرید […]


11 ماه پیش mjr تاریخ