نوشته هایی با برچسب مقاومت

گوشه ای از زندگی یک ایرانی شجاع! زندگینامه ستارخان

گوشه ای از زندگی یک ایرانی شجاع! زندگینامه ستارخان

ستار خان فرزند سوم حسن قره‌داغی به تاریخ  ۲۸ مهر ۱۲۴۵ شمسی در روستای بیشک ورزقانِ آذربایجان متولد شد . او در برابر سیل عظیم نیروهای محمد علی شاه بعد از انهدام مجلس توسط شاه قاجار و تعطیل کردن آن که برای دستگیری مشروطه‌خواهان تبریزی به آذربایجان روان شده بود، مقاومت کردو ایستاد. او مردم […]


7 ماه پیش author2 تاریخ