نوشته هایی با برچسب ِروش استفاده از ژل تاخیری

چگونه از ژل تاخیری قبل از رابطه جنسی استفاده نمایید

چگونه از ژل تاخیری قبل از رابطه جنسی استفاده نمایید

چگونه از ژل تاخیری قبل از رابطه جنسی استفاده نمایید ژل تاخیری قبل از رابطه جنسی می تواند برای مردانی که بیماری زود انزالی دارند مفید باشد نیازی برای استفاده از ژل تاخیری به پزشک مراحعه نمایید شما می توانید آلت را آغشته به ژل تاخیری نموده و بعد از چند لحظه ژل تاخیری اثر […]


5 ماه پیش author سبک زندگی