نوشته هایی با برچسب چه ماست بخوریم

ماست بخوریم یا نه ؟ خواص و مضرات از نظر طب سنتی و جدید

ماست بخوریم یا نه ؟ خواص و مضرات از نظر طب سنتی و جدید

ماست بخوریم یا نه ؟ خواص و مضرات از نظر طب سنتی و جدید در منابع طب سنتی ایران با نام لبن الحامض آمده است. ماهیت آن: شیر منجمد است و بهترین آن ماست شیر گاو تازه خوب انجماد یافته‌ی اندک ترش است. طبیعت آن: در دوم سرد و تر هرچه ترش تر و رقیق […]


11 ماه پیش mjr سبک زندگی