آهنگ وطنم سالار عقیلی حماسی – وطنم ای شکوه پابرجا در دل التهاب دورانها

آهنگ وطنم سالار عقیلی حماسی - وطنم ای شکوه پابرجا در دل التهاب دورانها

وطنم ای شکوه پابرجا
در دل التهاب دورانها

کشور روزهای دشوار
زخمی سربلند بحرانها

ایستادی بر جنگ رو در رو
خنجر از پشت می زند دشمن

گویی از ما و در نهان بر ما
وطنم پشت حیله را بشکن

وطنم ای شکوه پابرجا
در دل التهاب دوران‌ها

رگت امروز تشنه عشق است
دل رنجیده خون نمی خواهد

دل تو تا ابد برای تپش
غیرعشق و جنون نمی خواهد

شرم بر من اگر حریم تو
پیش چشمان من شکسته شود

وای بر من اگر ببینم چشم
رو به رویای عشق بسته شود

وطنم ای شکوه پابرجا
در دل التهاب دورانها

کشور روزهای دشوار
زخمی سربلند بحرانها

از تب سرد موجهای خزر
تا خلیجی که فارس بوده و هست

می شود با تو دل به دریا زد
می شود با تو دل به دنیا بست

وطنـم ای شکوه پابــرجا
در دل التـــهـاب دورانهـا

کشور روزهــای دشوار
زخـمــی سربــلـــنـد بحرانها

ایـــســـتادی بر جنــگ رو در رو
خـــنـجر از پشــت می زنـــد دشــمن

گویی از ما و در نهان بر ما
وطنم پشت حیله را بشـکن

وطنم ای شکوه پابـرجـــا
در دل التهاب دوران‌ـها

رگـت امـروز تشـنـــه عشـــق اســـت
دل رنجـیـده خون نمــی خواهـــد

دل تو تا ابد برای تپش
غیــرعـشق و جنون نمـــی خواهـد

شرم بر من اگر حریـم تو
پیش چشـــمـــان من شکــسـتــه شود

وای بر من اگر ببیـــنم چشم
رو به رویای عشـــق بســـته شود

وطنـــم ای شکوه پابـرجا
در دل التـــهاب دورانهـــا

کشور روزهـای دشوار
زخـمی سربـــلند بحرانـــها

از تب سرد موجهـــای خزر
تا خلــیـــجی که فارس بوده و هسـت

می شود با تو دل به دریــا زد
می شود با تو دل به دنــیا بست .

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.